ประกาศ

ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เฉพาะสถาบันฯ กับ ศูนย์ฯตาก ตราด สระแก้ว มุกดาหาร)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบบริการตามภารกิจ ขอให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบปัจจุบันโดยคลิกที่ไอคอนดังรูป


ส่วนระบบใหม่ จะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2558


สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน